Днес залагаме злато 14 к. - 1.00 гр. - до 59,70 лв.

Търси

Условия за заем

ЗАЛОЖНА КЪЩА М и В Къмпани ЕООД

Лихви и Такси

Лихви по парични заеми

Размер на заема Лихвен процент

от 1 до 30 000 лв от 0.01% до 3%

Такси, начислявани във връзка с паричните заеми:

Вид на таксата Размер

Съхранение от 0.01% до 5%

Управление от 0.01% до 12%

Документи от 0.01 лв. до 2.00 лв

Всички лихви и такси, се договарят в момента на залога - в зависимост от веща, срока и сумата по залога. 


« Назад
Онлайн удължаване и откупуване